(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
آمادگی سرویس دهی به دانش آموزان در صورت برگزاری کلاس های درس
جدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات ورامین
جدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات ورامین
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات ورامین
صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین ازجدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگاران ازجدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات خبر داد

عباسی افزود باتوجه به نیاز جدول گذاری معابر فرعی گل تتپه و مجتمع ادارات پروژه جدول گذاری این مناطق صورت پذیرفت 
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای زیر سازی و آسفالت  جدول گذاری وترمیم در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم