شهرداری ورامین » جدولگذاری نهر انتهای بلوار تختی ورامین (چوب بری)ورامین جدولگذاری نهر انتهای بلوار تختی ورامین (چوب بری)ورامین – شهرداری ورامین
جدولگذاری نهر انتهای بلوار تختی ورامین (چوب بری)ورامین
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جدولگذاری نهر انتهای بلوار تختی ورامین (چوب بری)ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهر داری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت عمران شهرداری ورامین از جدولگذاری نهر انتهای بلوار تختی ورامین (چوب بری) خبرداد

عباسی افزود:پروژه جدولگذاری نهر انتهای بلوار تختی ورامین (چوب بری) جهت جلوگیری از آبگرفتگی در زمان بارندگی با دستور شهردار ورامین و پیگیری معاونت فنی و عمران شهرداری آغاز شد به زودی شاهد اتمام این پروژه خواهیم بود وبا توجه به دستور شهردار به جهاد عمرانی در سطح شهر این معاونت در حال پیگیری جدی در پروژه های دیگر میباشد