شهرداری ورامین » جدولگذاری وپیاده رو سازی ابتدا بلوار حصارک جدولگذاری وپیاده رو سازی ابتدا بلوار حصارک – شهرداری ورامین
جدولگذاری وپیاده رو سازی ابتدا بلوار حصارک
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
نسخه چاپی
جدولگذاری وپیاده رو سازی ابتدا بلوار حصارک

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری از جدولگذاری وپیاده رو سازی ابتدا بلوار حصارک خبرداد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی جدولگذاری وپیاده رو سازی ابتدا بلوار حصارک در دست اقدام این معاونت قرار دارد.

وی افزود: معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.