پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
جدولگذاری و آسفالت خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره ورامین
جدولگذاری و آسفالت خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره ورامین
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جدولگذاری و آسفالت خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره ورامین
صادق عباسی معاون عمران شهرداری از جدولگذاری و آسفالت ریزی خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگاران ازجدولگذاری و آسفالت ریزی خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره خبر داد 

عباسی افزود باتوجه به نیاز جدول گذاری و آسفالتخیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره پروژه جدول گذاری و آسفالت این خیابان صورت پذیرفت
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای زیر سازی و آسفالت  جدول گذاری وترمیم در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم