(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
جدول گذاری خیابان شهید هاشمی نژاد منطقه کارخانه قندورامین
جدول گذاری خیابان شهید هاشمی نژاد منطقه کارخانه قندورامین
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جدول گذاری خیابان شهید هاشمی نژاد منطقه کارخانه قندورامین
صادق عباسی معاونت عمران شهرداری ورامین از جدول گذاری خیابان شهید هاشمی نژاد منطقه کارخانه قندخبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت عمران شهرداری ورامین از جدول گذاری خیابان شهید هاشمی نژاد منطقه کارخانه قندخبرداد

عباسی افزود: جدول گذاری خیابان شهید هاشمی نژاد منطقه کارخانه قند با دستور دهقان شهردار ورامین، جهت هدایت بهتر آبهای سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی معابر منطقه مذکور در دستور کار حوزه معاونت عمرانی قرار گرفت.