اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
جلسه تسریع امور عمرانی و خدماتی سطح شهر با حضور مهندس دهقان شهردار ورامین
جلسه تسریع امور عمرانی و خدماتی سطح شهر با حضور مهندس دهقان شهردار ورامین
۲۲ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه تسریع امور عمرانی و خدماتی سطح شهر با حضور مهندس دهقان شهردار ورامین
مورخ 21آبان 1396جلسه تسریع امور عمرانی و خدماتی سطح شهر با حضور مهندس دهقان شهردار ورامین با مدیران ومعاونین شهرداری برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین جلسه تسریع امور عمرانی و خدماتی سطح شهر با حضور مهندس دهقان شهردار ورامین با مدیران ومعاونین شهرداری برگزارشد

در این جلسه مهندس دهقان برتسریع امور عمرانی و خدماتی سطح شهر تاکید داشتند وبا توجه به شروع خوب معاونت خدمات شهر در خصوص اجرای  طرح جهادی خدمات شهری در این ضمینه که به حمدالله باعث رضایت مردم شده است انتظار دارم در خصوص پروژه های عمرانی هم همانند طرح جهادی رضایت مردم را جلب نماییم