طرح ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با هماهنگی دستگاه های مرتبط برگزار می شود
احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
جلسه تعامل سازمان پسماند و معاونت خدمات شهر شهرداری با بیمارستانهای ورامین
جلسه تعامل سازمان پسماند و معاونت خدمات شهر شهرداری با بیمارستانهای ورامین
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه تعامل سازمان پسماند و معاونت خدمات شهر شهرداری با بیمارستانهای ورامین
جلسه تعامل سازمان پسماند و معاونت خدمات شهر شهرداری با بیمارستانهای ورامین با حضور معاون خدمات شهر مدیر عامل سازمان پسماند و نمایندهای بیمارستانهای 15 خردادو شهید مفتح برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین در این جلسه مشترک معاون خدمات شهر ی مدیر عامل سازمان پسماند و نماینده گان بیمارستان های شهدای ۱۵خرداد  شهید مفتح برگزار شد پیرامون رعایت مسایل  بهداشتی  محیط پرسنل خدمات شهری تفکیک مخازن زباله عادی از عفونی گفتگو شد

قاسمی افزود باتوجه به تنظیم قرداد با سازمان پسماند در این خصوص خودروهای خاص جهت جمع آوری پسماندهای عفونی با هماهنگی مسئول موتوری شهرداری و مدیران نواحی در ساعت مقررنیز اختصاص یافت