عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
جلسه خرید و بازدید فرماندار ورامین بارييس شوراي شهرستان و مديرعامل اتوبوسراني
جلسه خرید و بازدید فرماندار ورامین بارييس شوراي شهرستان و مديرعامل اتوبوسراني
۰۴ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه خرید و بازدید فرماندار ورامین بارييس شوراي شهرستان و مديرعامل اتوبوسراني
حسن خانساریارن مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی از جلسه خرید و بازدیدبا فرماندار ورامین و رييس شوراي شهرستان خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حسن خانساریارن مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی از جلسه خرید و بازدیدبا فرماندار ورامین و رييس شوراي شهرستان خبرداد

خانساریان افزود در این جلسه خرید و بازدید دکتر یوسفی فرماندار و مهندس علي خاني رييس شوراي شهرستان با مديرعامل این سازمان بهمراه بهره برداران بخش خصوصي از خط توليد ايران خودرو ديزل بازديد بعمل آوردند و تصمیماتی مبنی بر بهبود این سازمان در خصوص خرید ماشین آلات جدید گرفته شد که متعاقبا به اطلاع آن خواهیم پرداخت