(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
جلسه ستاد معاینه فنی شهرداری ورامین درسال جدید برگزارشد
جلسه ستاد معاینه فنی شهرداری ورامین درسال جدید برگزارشد
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
جلسه ستاد معاینه فنی شهرداری ورامین درسال جدید برگزارشد
مورخ 1397/2/26 جلسه ستاد معاینه فنی شهرداری ورامین با حضور معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری ورامین مهندس یزدان خانی و رئیس محیط زیست شهرستان در سال جدیدبرگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، جلسه ستاد معاینه فنی شهرداری ورامین با حضور معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری ورامین مهندس یزدان خانی و رئیس محیط زیست شهرستان در سال جدیدبرگزارشد

در این جلسه  معاونت حمل نقل ترافیک مهندس خانی به همراه رئیس اداره محیط زیست شهرستان جناب گل محمدی بر لزوم  همکاری وتعامل بیشتر در زمینه ستاد معاینه فنی تاکید شد واین همکاری ها را در ایجاد کلاسهای آموزشی وفرهنگ سازی برای کاهش آلودگی هوا که باعث سلامت محیط زیست  وسلامت شهروندان می شود را ضروری دانستند.