شهرداری ورامین » جلسه شهردارورامین با پرسنل خدمات شهرشهرداری جلسه شهردارورامین با پرسنل خدمات شهرشهرداری – شهرداری ورامین
جلسه شهردارورامین با پرسنل خدمات شهرشهرداری
۱۵ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه شهردارورامین با پرسنل خدمات شهرشهرداری

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین شهردارورامین با پرسنل خدمات شهر جلسه ای در سالن اجتماعات شهرداری برگزار کرد

مهندس حسین دهقان شهردار ورامین گفت:خدمات شهر چشم شهر است نظافت و بهداشت شهر بستگی به اقدامات وعملکرد این معاونت دارد کار خدمات شهر بسیار اهمیت دارد و من از تک تک شما پرسنل  خدمات شهر توقع دارم که کارهایتان را به موقع وبادقت انجام دهید کارشما به قدری با اهمیت است که مردم با عملکرد شما شهرداری و حتی شورای شهر را قضاوت میکنند لذا از این رو از شما میخواهم که تلاشتان را بیشتر کنید و از همین جا اعلام میکنم که بنده آدم پشت میز نشینی نیستم و در آینده جلسات را در مناطق ونواحی برگزار میکنم

مهندس دهقان در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساخت شهری ورامین پرداخت و گفت: ورامین فاقد یک شهربازی و مجتمع فرهنگی ورزشی است باید به دنبال برنامه ریزی و پیشرفت باشیم باجدی گرفتن کارها و مسئولیت پذیری میتوانیم گام های موثری را برداریم

شهردارورامین افزود: از اجرای طرح جهادی خدمات شهری تشکر میکنم وگفتند  با اینکه یک روز از اجرای این طرح میگذرد رضایت مردم را در داشته است

مهندس دهقان افزود :پس ازاتمام طرح جهادی خدمات شهری نضهت لکه گیری آسفالت را درتمام سطح شهر شروع میکنیم

در پایان این جلسه دهقان گفت باید این نگاه را از ذهن کسانی که معتقد بودند به اینکه ورامینی نمیتواند کارانجام دهد را پاک کرد باید به همه ومخصوصا آنهایی که به این باور معتقد بودند ثابت کرد که ورامینی میتواند وخوب هم میتواند از پس کارهای بزرگ برآید