ملاقات عمومی شهردار ورامین با شهروندان برگزار شد
تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “
نصب پایه چراغ های دکوراتیو کم مصرف در بلوار رسالت توسط شهرداری ورامین
آمادگی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در آستانه فصل پاییز
آگهی تجدید مناقصه عمومی
جلسه شورای معاونین در منطقه دو شهرداری ورامین برگزارشد
جلسه شورای معاونین در منطقه دو شهرداری ورامین برگزارشد
۱۹ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه شورای معاونین در منطقه دو شهرداری ورامین برگزارشد
داریوش میرزایی مدیر منطقه دو شهرداری ورامین از جلسه شورای معاونین در منطقه دو شهرداری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین داریوش میرزایی مدیر منطقه دو شهرداری ورامین از جلسه شورای معاونین باحضور علی عباسی سرپرست شهرداری ورامین ومعاونین،مدیران مناطق به میزبانی منطقه یک ورامین خبرداد

میرزایی افزود با حضور علی عباسی سرپرست شهرداری ورامین و مدیران ومعاونین جلسه شورای معاونین برگزار شد در این جلسه به هماهنگی هرچه بیشتر معاونت ها ومدیران مناطق اشاره شد و رعایت نظم در امور و خدمات رسانی بهتر در نظافت شهری و تکریم ارباب رجوع تاکید شد

در پایان این جلسه مدیران مناطق و معاونین به تبادل نظر و همکاری بیشتر جهت هماهنگی به گفتگو پرداختند

وی اینگونه جلسات را باعث نظم بیشتر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان عنوان کردو گفتند جلسه شورای معاونین ومدیران مناطق همانطور که از اسم این جلسه معلوم است صرفا جهت بهتر شدن مجموعه شهرداری و پیشرفت در کارها برگزار میشود وماباید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این جلسات بهره کافی را برده باشیم