عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین باموضوع افزایش درآمد و کاهش هزینه ها برگزارشد
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین باموضوع افزایش درآمد و کاهش هزینه ها برگزارشد
۲۴ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین باموضوع افزایش درآمد و کاهش هزینه ها برگزارشد
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین باموضوع افزایش درآمد و کاهش هزینه ها برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، جلسه افزایش درآمد با حضور شهردار و شورای معاونین برگزار شد. بنا به این گزارش در ابتدای جلسه هادیزاده معاون اداری و مالی به تشریح اهم فعالیت های حوزه خود پرداخت. در ادامه سایر معاونین به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند .

در ادامه جلسه مهندس دهقان شهردار ورامین با اشاره به موضوع افزایش درآمد گفت : حوزه های شهرسازی و مدیران مناطق ،حوزه سرمایه گذاری ، می توانند نقش موثری در افزایش درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد کنند.

وی در ادامه افزود :معاونین و مدیران و مسئولین با زیر مجموعه های خودشان جلسات مداوم جهت پیگیری امورات جاریه شهرداری برگزار نماید و از حوزه های نظارتی از جمله اداره حراست و بازرسی انتظار میرود که نظارت شایسته بر مجموعه شهرداری داشته باشند.