شهرداری ورامین » جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین برگزار شد. جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین برگزار شد. – شهرداری ورامین
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین برگزار شد.
۳۱ خرداد ۱۴۰۲
نسخه چاپی
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین با حضور مهندس علیرضا مومنی شهردار ورامین و معاونین ومدیران مناطق ومدیران عامل سازمان ها ومدیران ارشد شهرداری در سالن جلسات شهرداری ورامین برگزار گردید.

در این جلسه درخصوص آخرین اقدامات مدیریت شهری در حوزه های مختلف معاونت ها ومناطق و سازمان ها وادارات تابع شهرداری ورامین مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و باقید فوریت در خصوص مسائل مطرح شده تصمیم گیری های لازم صورت پذیرفته ،تا با خدمات رسانی هرچه بهتر موجبات رضایت مندی شهروندان وهمشهریان عزیزمان در شهر ورامین فراهم نمایند .