آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جلسه مدیر عامل سازمان پایانه مسافربری با نیروی انتظامی
جلسه مدیر عامل سازمان پایانه مسافربری با نیروی انتظامی
۱۶ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه مدیر عامل سازمان پایانه مسافربری با نیروی انتظامی
جلسه مدیر عامل سازمان پایانه مسافربری با نیروی انتظامی در خصوص اتباع خارجه غیر مجاز

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین جلسه مدیر عامل سازمان پایانه مسافربری با نیروی انتظامی در خصوص اتباع خارجه غیر مجاز

جلسه با سرهنگ امیدیان پلیس پیشگیری شرش و جانشین بسیج ادارت آقای رضایی قاسمی مدیر عامل سازمان جهت ممنوعیت اتباع مجوز به مرزهای شلمچه ومهران اتباع خارجه غیر مجاز صورت پذیرفت