عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
جلسه مدیر کل راه آهن استان تهران با شهردار ورامین
جلسه مدیر کل راه آهن استان تهران با شهردار ورامین
۱۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه مدیر کل راه آهن استان تهران با شهردار ورامین
جلسه مدیر کل راه اهن استان تهران دکتر شاکری با مهندس حسین دهقان شهردار ورامین در خصوص اجرای پروژه های راه اهن در شهرستان ورامین برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین جلسه مدیر کل راه اهن استان تهران دکتر شاکری با مهندس حسین دهقان شهردار ورامین در خصوص اجرای پروژه های راه اهن در شهرستان ورامین برگزارشد

در جلسه مدیر کل راه اهن استان تهران  دکتر شاکری با حسین دهقان  شهردار ورامین در خصوص اجرای پروژه های راه اهن در شهرستان ورامین و تعامل فی مابین و همکاری هر چه بیشتر  تاکید شد