(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین
جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین
مورخ 5آذر1396 جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با حضور معاونت خدمات شهری و مدیران نواحی برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین : جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با حضور معاونت خدمات شهری و مدیران نواحی برگزارشد

معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در جلسه معارفه مدیران نواحی ،شرح وظایف مدیران نواحی را بیان کرد و بر هماهنگی درون بخشی ،نظم کاری و جلب رضایت شهروندان تاکید کرد

تغییر و تحولات در شهرداری ورامین

محمد مهاجر سرپرست ناحیه یک
غلام رضا تاجیک سرپرست ناحیه  ۲
سعید علی بیگی سرپرست ناحیه ۴

منصوب شدند