شهرداری ورامین » جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین : جلسه معارفه مدیران نواحی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با حضور معاونت خدمات شهری و مدیران نواحی برگزارشد

معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در جلسه معارفه مدیران نواحی ،شرح وظایف مدیران نواحی را بیان کرد و بر هماهنگی درون بخشی ،نظم کاری و جلب رضایت شهروندان تاکید کرد

تغییر و تحولات در شهرداری ورامین

محمد مهاجر سرپرست ناحیه یک
غلام رضا تاجیک سرپرست ناحیه  ۲
سعید علی بیگی سرپرست ناحیه ۴

منصوب شدند