(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
جلسه مقابله با یخبندان شهرداری ورامین برگزار شد
جلسه مقابله با یخبندان شهرداری ورامین برگزار شد
۰۸ بهمن ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه مقابله با یخبندان شهرداری ورامین برگزار شد
مورخ 1396/11/8روز یکشنبه جلسه مقابله با یخبندان شهرداری ورامین با حضور کلیه مدیران و معاونین به ریاست حسین دهقان شهردار وزامین برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین، جلسه مقابله با یخبندان شهرداری ورامین با حضور کلیه مدیران و معاونین به ریاست حسین دهقان شهردار وزامین برگزار شد

مهندس حسین شهردار ورامین در جلسه عملیات مقابله با یخبندان تاکید به برنامه ریزی دقیق و بسیج شدن تمام توان شهرداری در سطح شهر اشاره نمودند

شهردار ورامین: از زحمات پرسنل معاونت خدمات شهر به خاطر نمک پاشی و بسته نشدن معابر و پل ها تشکر نمودند و به سایر سازمانها از جمله ساز مان آتش نشانی و همه معاونت های شهرداری دستور بحالت آماده باش را صادر نمودند و گفتند معابر اصلی را باید با گریدر ،کارگر پاک سازی کنیم و پیاده روها، جلوی بیمارستانها، جلوی داروخانه ها،جلوی نانوایی ها ،وهرکجا که شلوغ است باید نمک پاشی و شن ریزی صورت پذیرد

در پایان این جلسه شهردار ورامین :به جدی گرفتن موارد مهم نمک پاشی ،شن ریزی ، برف روبی خدمات شهری وباز گشایی معابر اشاره کردند و گفتند اگر در این امور کم توجهی شود باعث حادثه و خدای ناکرده موجب نارضایتی مردم خواهد شد