آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جلسه هماهنگی اداره روابط عمومی شهرداری ورامین با روابط عمومی های مناطق وسازمانها
جلسه هماهنگی اداره روابط عمومی شهرداری ورامین با روابط عمومی های مناطق وسازمانها
۲۳ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه هماهنگی اداره روابط عمومی شهرداری ورامین با روابط عمومی های مناطق وسازمانها
مورخ 23آبان 1396جلسه هماهنگی اداره روابط عمومی شهرداری مرکزی ورامین با روابط عمومی های مناطق وسازمانها صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین جلسه هماهنگی اداره روابط عمومی شهرداری مرکزی ورامین با روابط عمومی های مناطق وسازمانها صورت پذیرفت

در این جلسه که به میزبانی اداره روابط عمومی شهرداری ورامین آغاز شد محمد رضا حیدری رئیس اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین در خصوص انعکاس به موقع خبر و فعالیتهای شهرداری در تمام زمینه ها  تاکید کرذ

حیدری افزود :مصوباتی که در برگزاری جلسات مطرح میشود باید در نشر خبر درج شود چرا که رسانه ای شدن خبر کمک در روند  اجراشدن مصوبات خواهد شد

همچنین در خصوص ساماندهی روابط عمومی ها دربحث اقلام مورد نیاز ازجمله داشتن یک دوربین حرفه ای ودسترسی کامل به اینترنت در سازمانها ومناطق گفتگو وجویای نواقص از مدعوین جلسه شد

وی افزود:در بحث تبلیغات شهری سازمانها و مناطق هماهنگی های لازم برای چاپ بنر و تبلیغات شهری را جدی بگیرند تا هم در صرف هزینه صرفه جویی شود وهم خدای ناکرده بی برنامگی بوجود نیایید

درپایان این جلسه محمدرضا حیدری رئیس اداره روابط عمومی شهرداری ضمن تشکر از زحمات مجموعه روابط عمومی های مناطق وسازمانها گفتند از همه شما میخواهم  که تلاشتان را نسبت به قبل بیشتر کنید و وظایفتان را به نحو احسن انجام دهید و همه دست به دست هم دهیم تا شهردار جدید مهندس دهقان که با آمدنشان و اجرای طرح جهادی خدمات شهری و تلاشهای دیگر ایشان بتوانیم زحمات مجموعه شهرداری را به خوبی انعکاس دهیم