آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی
جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی
۲۴ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی
جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی ومناطق برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی ومناطق برگزار شد

در این جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین درخصوص رفع مشکلات شهری و ارایه خدمات بهتر به شهروندان تاکید شد