(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی
جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی
۲۴ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی
جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی ومناطق برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین با مدیران نواحی ومناطق برگزار شد

در این جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین درخصوص رفع مشکلات شهری و ارایه خدمات بهتر به شهروندان تاکید شد