پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
جمع آوری سطل های مکانیزه(زباله) فرسوده توسط شهرداری ورامین
جمع آوری سطل های مکانیزه(زباله) فرسوده توسط شهرداری ورامین
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جمع آوری سطل های مکانیزه(زباله) فرسوده توسط شهرداری ورامین
معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین از تعویض بعضی از مخازن مکانیزه زباله شهری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، سید ابو الفظل قاسمی در گفتگو با خبرنگاران گفت تعویض مخازن مکانیزه زباله در جهت نظافت وارتقای بهداشت شهری صورت پذیرفت

قاسمی افزود با توجه به ضرورت تعویض بعضی از مخازن مکانیزه شهری در مکانهای مورد نیاز قابل ترددخودروهای مکانیزه اقدام به خریداری تعداد ۵۰مخزن ۷۷۰لیتر و ۱۵۰ و مخزن ۶۶۰گردیده تا مورد استفاده وبهره برداری در محله های متوسط گردد

معاون خدمات شهر شهرداری ورامین گفت :شهروندان در صورت نیاز محله به مخازن مکانیزه زاباله مینوانند  به معاونتهای خدمات شهری مناطق شهرداری مراجعه نمایند