شهرداری ورامین » جمع آوری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان شهید فکوری صادقعلی توسط شهرداری منطقه دو جمع آوری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان شهید فکوری صادقعلی توسط شهرداری منطقه دو – شهرداری ورامین
جمع آوری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان شهید فکوری صادقعلی توسط شهرداری منطقه دو
۲۹ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جمع آوری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان شهید فکوری صادقعلی توسط شهرداری منطقه دو

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین داریوش میرزایی مدیر منطقه دو شهرداری ورامین از جمع آوری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان شهید فکوری صادقعلی توسط شهرداری منطقه دو خبرداد

میرزایی افزود با همت ناحیه ۲ شهرداری ورامین نخاله های ساختمانی انتهای خیابان شهید فکوری صادقعلی جمع آوری شد منطقه از شرایط نابسامانی خارج گردید و از شهروندان عزیز تقاضاداریم که نخاله های خود را در جاهای مناسبت تری تخلیه کنن تا اینکه دیگر شاهد اینگونه نامنظمی ها نباشیم