(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
جمع آوری و پاکسازی ۸ کامیون نخاله های خیابان طالقانی ورامین
جمع آوری و پاکسازی ۸ کامیون نخاله های خیابان طالقانی ورامین
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
جمع آوری و پاکسازی ۸ کامیون نخاله های خیابان طالقانی ورامین
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، توسط نیروهای زحمتکش خدمات موتوری و خدمات شهری شهرداری ،جمع آوری و پاکسازی 8 کامیون از نخاله های خیابان طالقانی صورت پذیرفت .

 

photo_2016-05-08_20-46-09