(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
جهاد عمرانی شهرداری ورامین
جهاد عمرانی شهرداری ورامین
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جهاد عمرانی شهرداری ورامین
جهاد عمرانی شهرداری ورامین عملیات اصلاح هندسی ابتدای خیابان شهید مزدرانی ( دانشسرا) تقاطع بلوار شهید باهنر بدستور شهردار ورامین و با همت معاون عمرانی شهرداری صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین عملیات اصلاح هندسی ابتدای خیابان شهید مزدرانی ( دانشسرا) تقاطع بلوار شهید باهنر بدستور شهردار ورامین و با همت معاون عمرانی شهرداریصورت پذیرفت

مهندس حسین دهقان که به همراه معاون عمرانی و مدیران شهرداری از نزدیک این پروژه را مدیریت میکند گفت :
اصلاح هندسی و احداث میدان ورودی خیابان  شهید مزردرانی (دانشسرا) امرآباد به منظور تسهیل در عبور مرور و کاهش تصادفات در دستور کار شهردلری قرار گرفته است و ان شاالله به همین روال روان سازی در خصوص کاهش ترافیک ادامه دارد