پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
حادثه تصادف خودروی نیسان و اتوبوس واقع در بلوار صادقعلی ورامین
حادثه تصادف خودروی نیسان و اتوبوس واقع در بلوار صادقعلی ورامین
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حادثه تصادف خودروی نیسان و اتوبوس واقع در بلوار صادقعلی ورامین
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از حادثه تصادف خودروی نیسان و اتوبوس واقع در بلوار صادقعلی خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین در گفتگو با خبر نگاران ورامین  گفت نیسان آبی با اتوبوس تصادف کرد و راننده ی خود را راهی بیمارستان کرد این تصادف در بلوار صادقعلی ورامین اتفاق افتاد
کرمانی افزود :حادثه تصادف خودروی نیسان و اتوبوس واقع در بلوار صادقعلی رخ داد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت Aایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حادثه ایمن سازی شد  همچنین عوامل اورژانس و نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی در محل فراخوانی شدند
شایان ذکر است راننده خودروی نیسان تحویل عوامل اورژانس داده شد