ملاقات عمومی شهردار ورامین با شهروندان برگزار شد
تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “
نصب پایه چراغ های دکوراتیو کم مصرف در بلوار رسالت توسط شهرداری ورامین
آمادگی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در آستانه فصل پاییز
آگهی تجدید مناقصه عمومی
حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین
حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین
۱۶ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین
حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت B ایستگاه شماره ۲سریعا محل حادثه ایمن سازی شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی از حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین خبرداد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت B ایستگاه شماره ۲سریعا محل حادثه ایمن سازی شد و ساکنین منزل مسکونی از ساختمان تخلیه و به محیط ایمن منتقل شدند لازم بذکر میباشد سازمانهای مربوطه در محل فراخوانی شدند

متاسفانه یکی از ساکنین منزل مسکونی دچار مسمومیت با گاز شهری شده بود که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند