عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین
حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین
۱۶ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین
حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت B ایستگاه شماره ۲سریعا محل حادثه ایمن سازی شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی از حادثه نشت گاز شهری داخل منزل مسکونی در حوالی شهرک مدرس ورامین خبرداد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت B ایستگاه شماره ۲سریعا محل حادثه ایمن سازی شد و ساکنین منزل مسکونی از ساختمان تخلیه و به محیط ایمن منتقل شدند لازم بذکر میباشد سازمانهای مربوطه در محل فراخوانی شدند

متاسفانه یکی از ساکنین منزل مسکونی دچار مسمومیت با گاز شهری شده بود که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند