پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
تشییع شهید غواص در شهرداری ورامین
تشییع شهید غواص در شهرداری ورامین
۲۱ تیر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
تشییع شهید غواص در شهرداری ورامین
شهرداری ورامین میزبان یک شهید غواص دوران دفاع مقدس بود و کارکنان شهرداری در این مراسم با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.

شهرداری ورامین میزبان یک شهید غواص دوران دفاع مقدس بود و کارکنان شهرداری در این مراسم با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.

http://uupload.ir/files/n1jq_img_8675.jpg

http://uupload.ir/files/4gk6_img_8698.jpg

http://uupload.ir/files/j9ap_img_8739.jpg

http://uupload.ir/files/4lz_img_8753.jpg

http://uupload.ir/files/9a7n_img_8803.jpg

http://uupload.ir/files/w20c_img_8782.jpg

http://uupload.ir/files/iwsz_img_8775.jpg

http://uupload.ir/files/pxu5_img_8802.jpg

http://uupload.ir/files/0bz_img_8725.jpg

http://uupload.ir/files/bofb_img_8767.jpg

http://uupload.ir/files/kvd9_img_8717.jpg