آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
حضور شهردارورامین در مناطق زلزله زده کرمانشاه
حضور شهردارورامین در مناطق زلزله زده کرمانشاه
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حضور شهردارورامین در مناطق زلزله زده کرمانشاه
مهندس حسین دهقان شهردار شهردارورامین در مناطق زلزله زده کرمانشاه یافت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مهندس حسین دهقان شهردار شهردارورامین در مناطق زلزله زده کرمانشاه یافت

با توجه به اینکه شهرداری ورامین کمک هایی را در این زمینه داشتند از جمله ارسال نیروی کمکی کامیون آتش نشانی و کمک های دیگر شهردار ورامین تصمیم گرفتند که حضور داشته باشند واز نزدیک به هم وطننان آسیب دیده کمک ودلجویی کنند