آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
حضور شهردار ورامین در راهپیمایی سیزده آبان
حضور شهردار ورامین در راهپیمایی سیزده آبان
۱۴ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حضور شهردار ورامین در راهپیمایی سیزده آبان
حضور شهردار ورامین ومدیران کارکنان شهرداری ورامین در راهپیمایی سیزده آبان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مهندس دهقان به همراه مدیران شهرداری در راهپیمایی روز سیزده آبان شرکت نمود

دهقان افزود: روز سیزده آبان از یوم الله های ثبت شده درتاریخ مملکت اسلامی ایران است و ما با حضور خود در این راهپیمایی یاد وخاطره شهدای سیزده آبان را زنده نگه بداریم ما باید قدر دان خون شهدا باشیم وادامه دهنده ی راهشان باشیم