(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
حضور شهردار ورامین در راهپیمایی سیزده آبان
حضور شهردار ورامین در راهپیمایی سیزده آبان
۱۴ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حضور شهردار ورامین در راهپیمایی سیزده آبان
حضور شهردار ورامین ومدیران کارکنان شهرداری ورامین در راهپیمایی سیزده آبان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مهندس دهقان به همراه مدیران شهرداری در راهپیمایی روز سیزده آبان شرکت نمود

دهقان افزود: روز سیزده آبان از یوم الله های ثبت شده درتاریخ مملکت اسلامی ایران است و ما با حضور خود در این راهپیمایی یاد وخاطره شهدای سیزده آبان را زنده نگه بداریم ما باید قدر دان خون شهدا باشیم وادامه دهنده ی راهشان باشیم