اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
حضور فعال مسولین ،مدیران شهرداری در مراسم ،اربعین حسینی
حضور فعال مسولین ،مدیران شهرداری در مراسم ،اربعین حسینی
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حضور فعال مسولین ،مدیران شهرداری در مراسم ،اربعین حسینی
حضور فعال مسولین ،مدیران شهرداری در مراسم ،اربعین حسینی ،که در امام،زاده یحی منطقه گهنه گل برگذارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حضور فعال مسولین ،مدیران شهرداری در مراسم ،اربعین حسینی برگزارشد

در این مراسم،که در امام،زاده یحی منطقه گهنه گل برگذارشد مهندس حسین دهقان شهردارورامینبه همراه مدیران شهرداری وشهرستان به اقامه عزاداری پرداختند