شهرداری ورامین » حضور فعال ناوگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامين در راهپيمايی روز قدس حضور فعال ناوگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامين در راهپيمايی روز قدس – شهرداری ورامین
حضور فعال ناوگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامين در راهپيمايی روز قدس
۳۱ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حضور فعال ناوگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامين در راهپيمايی روز قدس

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،مدير عامل سازمان اتوبوسراني با اشاره به دستور شهردار ورامين درخصوص ارايه سرويس رايگان در روز قدس اظهار داشت:تعداد ٣٥ دستگاه اتوبوس بصورت رايگان  در اين روز كار سرويس دهي را انجام خواهند داد.
خوانساريان تاكيد كرد:تمامي اتوبوس ها راس ساعت ١١ صبح نسبت به جابجايي نمازگزاران روز جمعه و هدايت و انتقال آنها به مراسم روز قدس آماده سرويس دهي مي باشند.
حسن خوانساريان در پايان اظهار داشت كه همه كاركنان سازمان اتوبوسراني بار ديگر با حضور فعال خود در راهپيمايي روز قدس همدلي و همبستگي خود را با ملت مظلوم و ستمديده فلسطين اعلام خواهند كرد.