عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
حضور مدیرعامل اتوبوسرانی درهمایش همیاران پلیس امروز در کانون هدایت
حضور مدیرعامل اتوبوسرانی درهمایش همیاران پلیس امروز در کانون هدایت
۳۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حضور مدیرعامل اتوبوسرانی درهمایش همیاران پلیس امروز در کانون هدایت
حسن خانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی از همایش همیاران پلیس امروز در کانون هدایت خبرداد


به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حسن خانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی از همایش همیاران پلیس امروز در کانون هدایت خبرداد

خانساریان به اتفاق حضور سرپرست شهرداری علی عباسی   در همایش همیاران پلیس در کانون هدایت حضور داشتند و اینگونه همایش هارا در راستای ترویج فرهنگ مردم در بحث آشنایی با رعایت قواعد رانندگی نکات ایمنی و نظم در رانندگی شهری جهت کاهش تصادف عنوان کرد ودر پایان این همایش تاکید به این شد شهرداری و پلیس در این زمینه بیش از پیش همکاری لازم را داشته باشند