شهرداری ورامین » حفظ هویت بومی و ارزش های معماری اسلامی و ارتقای محیط و فضای شهر ورامین در دستور کار کمیته نما ، سیما و منظر شهری قرار گرفت. حفظ هویت بومی و ارزش های معماری اسلامی و ارتقای محیط و فضای شهر ورامین در دستور کار کمیته نما ، سیما و منظر شهری قرار گرفت. – شهرداری ورامین
حفظ هویت بومی و ارزش های معماری اسلامی و ارتقای محیط و فضای شهر ورامین در دستور کار کمیته نما ، سیما و منظر شهری قرار گرفت.
۱۸ دی ۱۴۰۱
نسخه چاپی
حفظ هویت بومی و ارزش های معماری اسلامی و ارتقای محیط و فضای شهر ورامین در دستور کار کمیته نما ، سیما و منظر شهری قرار گرفت.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، جلسه ای با حضور علیرضا مومنی شهردار ورامین ، مسعود شهریور معاونت شهرسازی و معماری ، نماینده دفتر نظام مهندسی ساختمان ورامین و سایر مسئولین و مدعوین برگزار گردید.  این نشست با هدف اجرای برنامه‌های کمیته نما ، سیما و منظر شهری بر مبنای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت گرفت.

شایان ذکر است برنامه های راهبردی این کمیته در زمینه رشد و توسعه همه جانبه و ساماندهی نمای ساختمان های شهری با هدف حفظ و تقویت هویت بومی ، ارزش های معماری اسلامی و ایرانی و ارتقای کیفیت محیط و فضاهای شهری است.