شهرداری ورامین » حمیدماهی صفت ( بمب خنده ایران ) در جشن بزرگ غدیر : ورامینی ها از سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، انقلابی بوده اند. حمیدماهی صفت ( بمب خنده ایران ) در جشن بزرگ غدیر : ورامینی ها از سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، انقلابی بوده اند. – شهرداری ورامین
حمیدماهی صفت ( بمب خنده ایران ) در جشن بزرگ غدیر : ورامینی ها از سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، انقلابی بوده اند.
۲۸ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
حمیدماهی صفت ( بمب خنده ایران ) در جشن بزرگ غدیر : ورامینی ها از سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، انقلابی بوده اند.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، وی افزود : هم اکنون نیز مردم عزیز این دیار ، شهدای مدافع حرم را تقدیم اسلام می کنند.

ماهی صفت تاکید کرد : چنین مردمی شایسته ی شادی و نشاط سالم هستند .