(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
خودرو پژو در منطقه کارخانه قند ورامین دچار حریق شد
خودرو پژو در منطقه کارخانه قند ورامین دچار حریق شد
۲۲ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
خودرو پژو در منطقه کارخانه قند ورامین دچار حریق شد
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از اطفا حریق خودرو پژو در حوالی کارخانه قندخبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از اطفا حریق خودرو پژو در حوالی کارخانه قندخبرداد

کرمانی افزود:اطفا حریق خودرو پژو در حوالی کارخانه قند ورامین که با حضور سریع و به موقع پرسنل شیفت B ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حریق ایمن سازی و از گسترش و سرایت حریق به اماکن همجوار جلوگیری شد
خوشبختانه این حریق هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت