شهرداری ورامین » درخواست معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین از شهروندان در جلوگیری از رفت و آمد غیر ضروری با خودرو با توجه به روزهای پایانی سال درخواست معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین از شهروندان در جلوگیری از رفت و آمد غیر ضروری با خودرو با توجه به روزهای پایانی سال – شهرداری ورامین
درخواست معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین از شهروندان در جلوگیری از رفت و آمد غیر ضروری با خودرو با توجه به روزهای پایانی سال
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نسخه چاپی
درخواست معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین از شهروندان در جلوگیری از رفت و آمد غیر ضروری با خودرو با توجه به روزهای پایانی سال

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، یزدان خانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین گفت: با توجه به روزهای پایانی سال و حضور دست فروشان و ازدحام جمعیت در خیابان های شهدا ، شهید محمودی (دادگاه سابق) ، پانزده خرداد و مسجد جامع به خصوص شب ها ، از کلیه شهروندان عزیز درخواست می شود جهت جلوگیری از ترافیک شهری و تسهیل در عبور و مرو از رفت و آمد غیر ضروری با خودرو در این مسیرها خودداری شود.