شهرداری ورامین » در یک اقدام جهادی با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین کمربندی شمالی(محور ورامین-پیشوا) روشن شد. در یک اقدام جهادی با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین کمربندی شمالی(محور ورامین-پیشوا) روشن شد. – شهرداری ورامین
در یک اقدام جهادی با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین کمربندی شمالی(محور ورامین-پیشوا) روشن شد.
۲۳ آذر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
در یک اقدام جهادی با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین کمربندی شمالی(محور ورامین-پیشوا) روشن شد.

پایان دو دهه  انتظار  مردم ورامین-پیشوا / در یک اقدام جهادی با دستور  علیرضا مومنی شهردار ورامین  کمربندی شمالی(محور ورامین-پیشوا) روشن شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، بیش از دو دهه از افتتاح کمربندی شمالی محور ورامین پیشوا میگذرد و بعلت کش قوس های بین دوشهرستان این محور سالها دچار مشکل خاموشی بود و تاریکی شب وعدم دید کافی رانندگان وسائط نقلیه  در این محور منجربه کشته یامجروح شدن ده ها نفر از همشهریان عزیزمان گردید .

تا آنکه اعضا محترم شورای اسلامی شهر ورامین علیرضا مومنی را بعنوان جوان ترین شهردار ورامین انتخاب ومومنی برصندلی شهرداری ورامین تکیه زد.

مومنی  شهردار جوان ورامین با حمایت قاطع اعضای محترم شورای اسلامی شهر ورامین ،در اولین گام خود برای تامین امنیت جان شهروندان با یک اقدام شجاعانه و جهادی به انتظار دو دهه ای مردم دیارپانزده خرداد در راستای تامین روشنایی کمربندی  شمالی محور (ورامین-پیشوا) توسط شهرداری ورامین  پایان داد و این کمربندی با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ۲٠٠ میلیون تومان روشن شد.

طول مسیر اجرای این پروژه ۷ کیلومتر بوده است.

به گفته کارشناسان راهور روشنایی این مسیر بر کاهش تصادفات تاثیر بسزایی خواهد داشت.