آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دعوت رییس روابط عمومی شهرداری ورامین در حفاظت از محیط زیست و مراقبت از طبیعت
دعوت رییس روابط عمومی شهرداری ورامین در حفاظت از محیط زیست و مراقبت از طبیعت
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
نسخه چاپی
دعوت رییس روابط عمومی شهرداری ورامین در حفاظت از محیط زیست و مراقبت از طبیعت
 اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، در سال جدید به اطلاع رسانی گسترده و تبلیغات شهری جهت حفظ طبیعت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست نمود. در همین محمد صمدی رییس این اداره گفت : از عموم شهروندان تقاضا می شود حفاظت از محیط زیست را همواره در تمام امور زندگی مد نظر قرار دهند … ادامه خواندن دعوت رییس روابط عمومی شهرداری ورامین در حفاظت از محیط زیست و مراقبت از طبیعت

 اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، در سال جدید به اطلاع رسانی گسترده و تبلیغات شهری جهت حفظ طبیعت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست نمود. در همین محمد صمدی رییس این اداره گفت : از عموم شهروندان تقاضا می شود حفاظت از محیط زیست را همواره در تمام امور زندگی مد نظر قرار دهند چرا که حفظ طبیعت برای یک روز خاص نیست بلکه ادامه چرخه زندگی برای همه نسل های آینده است.

وی همچنین از تمامی شهروندان در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و عدم تجمع در پارک ها و بوستان ها در روز سیزده فروردین تقدیر و تشکر به عمل آورد.

 

dav
dav