بازدید سرزده و میدانی شهردار ورامین از خط اتوبوسرانی مترو جوانمرد قصاب – ورامین
دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با مقام عالی قضایی
پاسخگویی شهردار ورامین در سامانه سامد
سه شنبه های پاسخگویی شهردار ورامین
عملیات آسفالت ریزی و بهسازی در مناطق باغ صالح و منطقه سیلو توسط شهرداری ورامین انجام گردید.
دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین
دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین
۱۴ بهمن ۱۴۰۰
نسخه چاپی
دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین امروز ۱۴ بهمن ماه منتشر شد. دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین را از اینجا دانلود کنید.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین امروز ۱۴ بهمن ماه منتشر شد.

دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین را از اینجا دانلود کنید.