شهرداری ورامین » دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ورامین دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین
۱۴ بهمن ۱۴۰۰
نسخه چاپی
دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین امروز ۱۴ بهمن ماه منتشر شد.

دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ورامین را از اینجا دانلود کنید.