شهرداری ورامین » دومین بازدید سرپرست حوزه شهردار از مناطق و سازمانهای شهرداری ورامین دومین بازدید سرپرست حوزه شهردار از مناطق و سازمانهای شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
دومین بازدید سرپرست حوزه شهردار از مناطق و سازمانهای شهرداری ورامین
۰۳ آذر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
دومین بازدید سرپرست حوزه شهردار از مناطق و سازمانهای شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین، وی در این بازدیدها ضمن تاکید مهندس علی حیدریان شهردار ورامین بر حضور فعال مدیران و مسئولین در محل خدمت ،تکریم ارباب رجوع ، واجرای شایسته امورات جاریه با اهمیت ویژه وپیگیری در خصوص برنامه های عمرانی وخدماتی را خواستار شد.

photo_2016-11-23_14-08-05