(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دومین بازدید سرپرست حوزه شهردار از مناطق و سازمانهای شهرداری ورامین
دومین بازدید سرپرست حوزه شهردار از مناطق و سازمانهای شهرداری ورامین
۰۳ آذر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
دومین بازدید سرپرست حوزه شهردار از مناطق و سازمانهای شهرداری ورامین
صبح روز سه سنبه دوم آذرما1395محمد صمدی در دومین بازدیدخود از سازمانهای تابعه شهرداری اتوبوس رانی،تاکسرانی،پسماند،آرامستانها ، با مدیران و مسئولین مربوطه به گفتگو وتبادل نظرپرداخت .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین، وی در این بازدیدها ضمن تاکید مهندس علی حیدریان شهردار ورامین بر حضور فعال مدیران و مسئولین در محل خدمت ،تکریم ارباب رجوع ، واجرای شایسته امورات جاریه با اهمیت ویژه وپیگیری در خصوص برنامه های عمرانی وخدماتی را خواستار شد.

photo_2016-11-23_14-08-05