شهرداری ورامین » دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد . دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد . – شهرداری ورامین
دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد .
۱۴ تیر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد .

برپایه این گزارش در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین به ۱۴ مورد از نامه ها و لوایح رسیده از شهرداری ، رسیدگی به عمل آمد .

شایان ذکر است جلسات شورای اسلامی شهر ورامین به طور منظم و در جهت رسیدگی به امور شهرداری و مردم شهیدپرور برگزار می شود .

1395