احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین
دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین
۲۲ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین
مورخ 21آبان 1396دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین صورت پذیرفت
در این دیدار در خصوص خدمات شهری وروسنایی در قبال مردم تبادل نظر شد و تاکیدبه جلب رضایت مردم در روند واجرای خدمات به مردم شد

درپایان بخشدارجوادآباد انتخاب مهندس حسین دهقان را بعنوان شهردار ورامین تبریک گفت و برای ایشان آرزوی توفیق درخدمت به مردم راخواستارشد