اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین
دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین
۲۲ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین
مورخ 21آبان 1396دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین صورت پذیرفت
در این دیدار در خصوص خدمات شهری وروسنایی در قبال مردم تبادل نظر شد و تاکیدبه جلب رضایت مردم در روند واجرای خدمات به مردم شد

درپایان بخشدارجوادآباد انتخاب مهندس حسین دهقان را بعنوان شهردار ورامین تبریک گفت و برای ایشان آرزوی توفیق درخدمت به مردم راخواستارشد