شهرداری ورامین » دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین – شهرداری ورامین
دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین
۲۲ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین صورت پذیرفت
در این دیدار پیرامون مسائل حقوقی وشهری گفتگو شدو طرفین برهمکاری فی مابین تاکید کردند

درپایان مدیر جهاد کشاورزی انتخاب حسین دهقان را بعنوان شهردار ورامین تبریک گفت و برای ایشان آرزوی توفیق درخدمت به مردم راخواستارشد