آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین
دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین
۲۲ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین
مورخ 21آبان 1396دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدارمدیر جهاد کشاورزی با شهردارورامین صورت پذیرفت
در این دیدار پیرامون مسائل حقوقی وشهری گفتگو شدو طرفین برهمکاری فی مابین تاکید کردند

درپایان مدیر جهاد کشاورزی انتخاب حسین دهقان را بعنوان شهردار ورامین تبریک گفت و برای ایشان آرزوی توفیق درخدمت به مردم راخواستارشد