(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دیدارمعصومه هداوند بازیکن تیم ملی کیک بوکسینک واکو قهرمان آسیا با شهردار ورامین
دیدارمعصومه هداوند بازیکن تیم ملی کیک بوکسینک واکو قهرمان آسیا با شهردار ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدارمعصومه هداوند بازیکن تیم ملی کیک بوکسینک واکو قهرمان آسیا با شهردار ورامین
روز چهارشنبه مورخ 17آبان 1396 دیدارمعصومه هداوند بازیکن تیم ملی کیک بوکسینک واکو قهرمان آسیا با شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدارمعصومه هداوند بازیکن تیم ملی کیک بوکسینک واکو قهرمان آسیا با شهردار ورامین صورت پذیرفت

در این دیدار خانم معصومه هداوند بازیکن تیم کیک بوکسینک واکو انتخاب شایسته مهندس دهقان را تبریک گفت و آرزوی موفقیت برای ایشان داشتند