(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین
دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین
مورخ 20آبان 1396 دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین پذیرفت
در این دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردار ورامین انتخاب مهندس دهقان به عنوان شهردار را تبریک گفته و خواستار توجه بیشتر به حل مشکلات شهر ورامین در زمینه رسیدگی به امورات ایثارگران در بحث خدمات شهرداری به این قشر شدند