شهرداری ورامین » دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین – شهرداری ورامین
دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردارورامین پذیرفت
در این دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران جنوب شرق استان تهران با شهردار ورامین انتخاب مهندس دهقان به عنوان شهردار را تبریک گفته و خواستار توجه بیشتر به حل مشکلات شهر ورامین در زمینه رسیدگی به امورات ایثارگران در بحث خدمات شهرداری به این قشر شدند