(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دیدار بخشدار ودهیاران بخش مرکزی با شهردار ورامین
دیدار بخشدار ودهیاران بخش مرکزی  با شهردار ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار بخشدار ودهیاران بخش مرکزی با شهردار ورامین
صبح روزچهرشنبه مورخ 17آبان 1396 دیدار بخشدار ودهیاران بخش مرکزی با شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار بخشدار ودهیاران بخش مرکزی  با شهردار ورامین صورت پذیرفت

در این دیدار مهندس دهقان به تکریم ارباب روجوع درخصوص تسریع در کارها وتسهیل در مشکلات وامور مردم وجلب اعتماد متقابل را از الویت های برنامه های خود دانست.