برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین و مقاومت فجر البرز
دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین و مقاومت فجر البرز
۱۸ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین و مقاومت فجر البرز
دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین و مقاومت فجر البرزبرگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین علی دلیری مسول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین و مقاومت فجر البرز خبرداد
دلیری افزود دراین دیدار که در ورزشگاه شهید تختی ورامین برگزار شد تیمهای کاوه شهرداری ورامین و مقاومت فجر البرز با نتیجه مساوی صفر بر صفر خاتمه یافت