اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم با شهردار ورامین
دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم با شهردار ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم با شهردار ورامین
دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم با شهردار ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم  با شهردار ورامین صورت پذیرفت

در این دیدار معاونت فرمانداری رباط کریم ضمن تبریک بخاطر انتخاب مهندس دهقان بعنوان شهردار برای ایشان آرزوی توفیق در این سمت جدید را داشتند