آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم با شهردار ورامین
دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم با شهردار ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم با شهردار ورامین
دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم با شهردار ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار حاج محمد ارجستانی معاونت فرانداری رباط کریم  با شهردار ورامین صورت پذیرفت

در این دیدار معاونت فرمانداری رباط کریم ضمن تبریک بخاطر انتخاب مهندس دهقان بعنوان شهردار برای ایشان آرزوی توفیق در این سمت جدید را داشتند