احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین
دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین
صبح روز چهار شنبه مورخ 17 آبان 1396دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین صورت پذیرفت
در این دیدار دکتر سهم الدینی ضمن تبریک جهت انتخاب مهندس دهنان بعنوان شهردارورامین برلزوم همکاری متقابل تاکید کردند