آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدورامین پیشوا با شهردار ورامین
دیدار ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدورامین پیشوا با شهردار ورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدورامین پیشوا با شهردار ورامین
مورخ 20آبان 1396 دیدار ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدورامین پیشوا با شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدورامین پیشوا با شهردار ورامین صورت پذیرفت
در این دیدار پیرامون مسائل خدمات دانشگاه به شهرداری وتعامل وهمکاری های فی مابین علمی واجرایی در زمینه امورشهری تبادل نظرشد ودر پایان حجت الاسلام حسینی رییس دانشگاه آزاد اسلامی  انتخاب مهندس دهقان رابعنوان شهردارورامین تبرک گفت وبرای ایشان آرزوی موفقیت کردند