(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دیدار رییس اداره محیط زیست با شهردار ورامین
دیدار رییس اداره محیط زیست با شهردار ورامین
۱۷ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار رییس اداره محیط زیست با شهردار ورامین
مورخ 16 آبان 1396دیدار رییس اداره محیط زیست با شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، مهندس گل محمدی رییس اداره محیط زیست شهرستان ورامین و قرچک با مهندس حسین دهقان شهردار ورامین طی دیدار و گفتگویی بر ادامه همکاری طرفین در نگهداری از محیط زیست تاکید و همدلی داشتند.